taliaforte1


Idź do treści

PROCEDURA ZAKUPU

SKLEP

JAK KUPOWAĆ ODZIEŻ Z NASZEGO KATALOGU

1.
Proszę porównać swoje wymiary z tabelą rozmiarów zamieszczoną poniżej lub w zakładce na stronie głównej w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru.

2. Proszę wybrać model i kolor odpowiedniej dla Pani odzieży i zapamiętać jej symbol na przykład bluzka o symbolu " BLA00141A,B,C " gdzie BLA oznacza bluzka, cyfry 00141 model bluzki, Litery A,B,C to oznaczenie kolorów ( każda z liter to inny kolor bluzki ) jeżeli chemy bluzkę określonego koloru, podajemy symbol zawierający jedną z tych liter która symbolizuje wybrany kolor n.p. BLA00141A.

3.
Po dokonaniu wyboru odzieży proszę skontaktować się telefonicznie lub przez e-mail : sklep@taliaforte.com.pl z biurem we Wrocławiu, w celu potwierdzenia dostępności towaru i zlecenia jego ewentualnego dopasowania,
tel. stacjonarny.
71 351 98 78 od godz. 8,00 do 15,00

4.
Zamówienie można złożyć telefonicznie lub na e-mail : taliaforte@taliaforte.com.pl
Przy zamówieniu poprzez formularz pod linkiem ( zamówienie ) kopia informacji o jego złożeniu zostanie przesłana na Twój e-mail podany przy wypełnianiu formularza. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do uzupełnienia.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przesyłki poprzez zwrot towaru. Aby zachować termin odstąpienia wystarczy terminowe odesłanie towaru. Koszt przesyłki zwrotnej i opakowania ponoszą Państwo. Towary, które zostały kupione jako zestaw, muszą być odesłane w komplecie. Towar prosimy odsyłać wraz z adnotacj do zwrotu na adres:

AS Import Export - NoWet - AS TaliaForte ul.Bystrzycka 69c 54-215 Wrocław
Równowartość odesłanego towaru z reguły zwracana jest przelewem bankowym. Proszę zatem nie zapomnieć o podaniu swojego IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego), abyśmy bezproblemowo mogli zwrócić Państwu pieniądze.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy obie strony zobowiązane są do zwrotu uzyskanych świadczeń i ewentualnie uzyskanych pożytków (np. odsetki). W przypadku całkowitego lub częściowego braku zwrotu towaru lub zwrotu towaru w naruszonym stanie, będą Państwo ew. zobowiązani do zapłaty odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy stan przekazanego towaru uległ pogorszeniu wyłącznie w trakcie jego sprawdzania - a mianowicie w takim zakresie, w jakim byłoby to dozwolone w sklepie. Poza tym mogą Państwo uniknąć obowiązku zapłaty odszkodowania, jeżeli będą Państwo tę rzecz użytkować nie jak właściciel i zaniechają Państwo wszelkich czynności naruszających jej wartość. Towary, które można wysłać w formie paczki, należy odesłać właśnie w ten sposób. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo.

Odszkodowanie

Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do odstąpienia od umowy, a użytkowali Państwo towar, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania - także wtedy, gdyby Państwo starannie obchodzili się z towarem. Jeżeli chcą Państwo zatem skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, proszę nie używać towaru i zaniechać wszelkich czynności wpływających negatywnie na wartość towaru. W ten sposób unikną Państwo płacenia odszkodowania.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

Zapisywanie tekstu umowy

Nie zapisujemy tekstu umowy i dlatego po zakończeniu procesu zamówienia nie można go pobrać. Mogą Państwo jednak zaraz po wysłaniu wydrukować dane zamówienia. Dodatkowo otrzymają Państwo na adres e-mail potwierdzenie zamówienia z wszystkimi danymi zamówienia, o ile został podany prawidłowy adres e-mail. Powyższe wymaga technicznego dostępu do Państwa internetowej skrzynki pocztowej.

REGULAMIN SKLEPU

klep internetowy pod adresem www.taliaforte.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi AS Import Export - AS TaliaForte z siedzibą we Wrocławiu, działalność gospodarcza zrejestrowana przez Prezydenta m. Wrocławia pod nr 7599, adres 54 - 215 Wrocław, ul. ul.Bystrzycka 69c.

Administratorem danych osobowych jest AS Import Export - AS TaliaForte z siedzibą we Wrocławiu, adres 54 - 215 Wrocław, ul. ul.Bystrzycka 69c.

Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane usługi

Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.taliaforte.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie TaliaForte (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a AS Import Export - AS TaliaForte z siedzibą we Wrocławiu, adres 54 - 215 Wrocław, ul. ul.Bystrzycka 69c.

W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie Klientowi informacji na druku zamówienia . Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie TaliaForte. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata (więcej w zakładce Jak zamawiać).

Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
Informacja o cenie podawana na stronie www.taliaforte.pl ma charakter wiążący - w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.

W przypadku rezerwacji drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.

Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.taliaforte.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

Ceny produktów umieszczone na stronie www.taliaforte.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie.

Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty: (1) przy sprzedaży internetowej gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym, (2) przy rezerwacji gotówką, przelewem bankowym.

Dostawa

Termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem (krok 2).

Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym TaliaForte lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w siedzibie firmy. O ewentualnych opłatach za dostawę produktów w zakładce jak zamawiać.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać przez e-mail lub w siedzibie firmy.

Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (1) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

AS Import Export - AS TaliaForte zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. AS Import Export - AS TaliaForte nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia przy poszczególnych produktach.

Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez AS Import Export - AS TaliaForte wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.


STRONA GŁÓWNA | SKLEP | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego